Multilanguage Gateway

Bezpłatne usługi tłumacza - Free Interpreter Services

Bezpłatne usługi tłumacza Free Interpreter Services

Polski - Publications in Polish

Aktualizacja (PO-05-10003) Update(EN-05-10003)
Wyjaśnienie świadczeń (PO-05-10024) Understanding the Benefits (EN-05-10024)
Numer i karta Social Security (PO-05-10002) Your Social Security Number and Card (EN-05-10002)
Numery Social Security dla Obcokrajowców (PO-05-10096) Social Security Numbers for Noncitizens (EN-05-10096)
Świadczenia dla dzieci z niepełnosprawnościami (PO-05-10026) Benefits for Children With Disabilities (EN-05-10026)
Świadczenia z tytułu niezdolności do pracy (PO-05-10029) Disability Benefits (EN-05-10029)
W jaki sposób podejmujemy decyzję, czy nadal jest Pan(i) niezdolny(-a) do pracy(PO-05-10053) How We Decide if You Still Have a Qualifying Disability (EN-05-10053)
Brama wielojęzyczna (PO-05-10722) Multilanguage Gateway (EN-05-10722)
Prawo odwołania od decyzji w swojej sprawie (PO-05-10058) Your Right To Question The Decision Made On Your Claim (EN-05-10058)
Supplemental Security Income (SSI) dla obcokrajowców (PO-05-11051) Supplemental Security Income (SSI) for Non-Citizens (EN-05-11051)

Form Instructions in Polish

Wniosek o kartę Social Security (ubezpieczenia społecznego) (SS-5-PO-INST) General Instructions for Completing the Application for a Social Security Card (SS-5)
Wniosek o dodatkową pomoc w pokryciu kosztów ponoszonych w ramach planu refundacji leków na receptę ubezpieczenia Medicare (SSA-1020-INST-PO) General Instructions for Completing the Application for Extra Help with Medicare Prescription Drug Plan Costs (Form SSA-1020-INST)

Social Security Statement Sample in Polish

Rozliczenie świadczeń z Social Security Your Social Security Statement

Statement Fact Sheets in Polish

Gotowi na emeryturę (Arkusz informacyjny dla pracowników w wieku 18-48 lat) Retirement Ready (Fact Sheet For Workers Ages 18-48)
Gotowi na emeryturę (Arkusz informacyjny dla pracowników w wieku 49-60 lat) Retirement Ready (Fact Sheet For Workers Ages 49-60)
Gotowi na emeryturę (Arkusz informacyjny dla pracowników w wieku 61-69 lat) Retirement Ready (Fact Sheet For Workers Ages 61-69)
Gotowi na emeryturę (Arkusz informacyjny dla pracowników w wieku 70 lat i starszych) Retirement Ready (Fact Sheet For Workers Ages 70 and Up)
Dochody wypracowane poza systemem Social Security You Have Earnings Not Covered By Social Security
Gotowi na Medicare Medicare Ready
Supplemental Security Income I inne świadczenia Supplemental Security Income And Other Benefits
Dodatkowa praca może zwiększyć przyszłe świadczenia Additional Work Can Increase Your Future Benefits
Jak zakwalifikować się do świadczeń How You Become Eligible For Benefits
Podstawowe informacje o Social Security dla nowych pracowników Social Security Basics for New Workers

Related Information

Słowniczek Glossary