Multilanguage Gateway

Polski - Polish

Aktualizacja (PO-05-10003) Update(EN-05-10003)
Wyjaśnienie świadczeń (PO-05-10024) Understanding the Benefits (EN-05-10024)
Numer i karta Social Security (PO-05-10002) Your Social Security Number and Card (EN-05-10002)
Numery Social Security dla Obcokrajowców (PO-05-10096) Social Security Numbers for Noncitizens (EN-05-10096)
Świadczenia dla dzieci z niepełnosprawnościami (PO-05-10026) Benefits for Children With Disabilities (EN-05-10026)
Świadczenia z tytułu niezdolności do pracy (PO-05-10029) Disability Benefits (EN-05-10029)
W jaki sposób podejmujemy decyzję, czy nadal jest Pan(i) niezdolny(-a) do pracy(PO-05-10053) How We Decide if You Still Have a Qualifying Disability (EN-05-10053)
Brama wielojęzyczna (PO-05-10722) Multilanguage Gateway (EN-05-10722)
Prawo odwołania od decyzji w swojej sprawie (PO-05-10058) Your Right To Question The Decision Made On Your Claim (EN-05-10058)
Supplemental Security Income (SSI) dla obcokrajowców (PO-05-11051) Supplemental Security Income (SSI) for Non-Citizens (EN-05-11051)

Form Instructions in Polish

Wniosek o dodatkową pomoc w pokryciu kosztów ponoszonych w ramach planu refundacji leków na receptę ubezpieczenia Medicare (SSA-1020-INST-PO) General Instructions for Completing the Application for Extra Help with Medicare Prescription Drug Plan Costs (Form SSA-1020-INST)

Related Information

Bezpłatne usługi tłumacza Free Interpreter Services
Słowniczek Glossary